2020 gada mūsu sasniegumi

Skatīt šeit facebook.com Zirgaudzetava Koceni

LJF GADA BALVA 2020:

Labākais pajūgu braucējs vienjūgu klasē 3.vieta
Dacei Stūrei ar palīgu Māri Stūri